فروشگاه آقای برق
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست قیمت سیم و کابل کسری

لیست قیمت فروشگاه آقای برق

به‌روزترین لیست قیمت سیم و کابل

 

کسری

5/5

فروشگاه تاج نیوسان (آقای برق)

کابل کسری

مخاطب گرامی توجه فرمایید، این لیست قیمت مربوط به آبان 1400 است.

برای ارتباط با کارشناسان فروشگاه تاج نیوسان، کافیست با شماره‌های درج شده، تماس حاصل فرمایید تا شما را در انتخاب بهترین لیست قیمت سیم و کابل با مناسب‌ترین قیمت راهنمایی کنند.   

   تلفن:    

09129614381

به روز شده در فروردین 1401

سیم افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم 0.51.860.000سیم 412.920.000
سیم 13.370.000سیم 10330.000
سیم 2.58.060.000سیم 25*1810.000
سیم 618.690.000سیم 50*11.580.000
سیم 16*1495.000سیم 120*13.990.000
سیم 35*11.100.000کابل 185*16.200.000
سیم 70*12.280.000کابل 300*110.080.000
سیم 0.752.880.000کابل240*18.090.000
سیم1.55.100.000

سیم کیسه‌ای کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم کیسه‌ای 0.5*254.000سیم کیسه‌ای 0.75*269.000

سیم نسوز کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم نسوز 1.5*138.000سیم نسوز2.5*145.000
سیم نسوز 2.567.000سیم نسوز495.000

سیم نایلونی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم نایلونی 0.5*24.550.000سیم نایلونی 0.75*25.860.000
سیم نایلونی 1*27.070.000سیم نایلونی1.5*29.900.000
سیم نایلونی 2.5*215.650.000

کابل آیفونی مسی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل آیفونی مسی 0.4*847.000کابل آیفونی مسی0.4*637.000

کابل هوایی مسی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل هوایی مسی0.6*2*277.000کابل هوایی مسی0.6*2*30895.000
کابل هوایی مسی0.6*2*4132.000کابل هوایی مسی0.6*2*401.220.000
کابل هوایی مسی0.6*2*6185.000کابل هوایی مسی0.6*2*501.520.000
کابل هوایی مسی0.6*2*10288.000کابل هوایی مسی0.6*2*1002.940.000
کابل هوایی مسی0.6*2*15445.0003C - 2V مسی-37.000
کابل هوایی مسی0.6*2*20575.0004.5C - 2V مسی-55.000
کابل هوایی مسی0.6*2*25767.000

کابل هوایی cca کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل هوایی cca0.5*2*220.000کابل هوایی cca0.6*2*665.000
کابل هوایی cca0.5*2*437.000کابل هوایی cca0.6*2*1096.000
کابل هوایی cca0.5*2*650.000کابل هوایی cca0.6*2*15182.000
کابل هوایی cca0.5*2*1076.000کابل هوایی cca0.6*2*20230.000
کابل هوایی cca0.5*2*15-کابل هوایی cca0.6*2*30365.000
کابل هوایی cca0.5*2*20179.000کابل هوایی cca0.6*2*40500.000
کابل هوایی cca0.5*2*30315.000کابل هوایی cca0.6*2*50567.000
کابل هوایی cca0.5*2*50483.000کابل هوایی cca0.6*2*1001.030.000
کابل هوایی cca0.6*2*226.500cca 4.5C - 2V-37.000
کابل هوایی cca0.6*2*445.000

سیم تخت کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم تخت 25*33.130.000سیم تخت35*45.670.000
سیم تخت35*34.140.000سیم تخت1.5*8740.000
سیم تخت50*35.760.000سیم تخت2.5*81.240.000
سیم تخت70*38.510.000سیم تخت1.5*121.110.000
سیم تخت1.5*4320.000سیم تخت2.5*121.770.000
سیم تخت2.5*4510.000سیم تخت1.5*161.510.000
سیم تخت4*4790.000سیم تخت2.5*162.630.000
سیم تخت6*41.160.000سیم تخت0.75*201.225.000
سیم تخت10*41.690.000سیم تخت1.5*201.900.000
سیم تخت16*42.520.000سیم تخت0.75*241.420.000
سیم تخت25*44.150.000سیم تخت1.5*242.272.000

کابل خشک کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل خشک10*1378.000کابل خشک1.5*3202.000
کابل خشک16*1557.000کابل خشک2.5*3293.000
کابل خشک25*1893.000کابل خشک4*3484.000
کابل خشک35*11.220.000کابل خشک6*3637.000
کابل خشک50*11.725.000کابل خشک10*31.230.000
کابل خشک70*12.470.000کابل خشک 16*31.840.000
کابل خشک95*13.675.000کابل خشک 25*32.830.000
کابل خشک1.5*2135.000کابل خشک35*33.990.000
کابل خشک2.5*2202.000کابل خشک25+16*33.340.000
کابل خشک4*2357.000کابل خشک35+16*34.150.000
کابل خشک6*2473.000کابل خشک50+25*36.510.000
کابل خشک10*2810.000کابل خشک70+35*39.140.000
کابل خشک16*21.260.000کابل خشک95+50*312.920.000
کابل خشک25*22.070.000کابل خشک

کابل خشک کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل خشک1*4205.000کابل خشک16*52.680.000
کابل خشک1.5*4243.000کابل خشک25*54.780.000
کابل خشک2.5*4384.000کابل خشک35*56.400.000
کابل خشک4*4595.000کابل خشک1.5*7473.000
کابل خشک6*4860.000کابل خشک2.5*7460.000
کابل خشک10*41.480.000کابل خشک 1.5*10672.000
کابل خشک16*42.210.000کابل خشک 2.5*10820.000
کابل خشک25*43.740.000کابل خشک1.5*12820.000
کابل خشک35*45.040.000کابل خشک2.5*12-
کابل خشک1.5*5315.000کابل خشک1*16966.000
کابل خشک2.5*5485.000کابل خشک1.5*161.090.000
کابل خشک4*5770.000کابل خشک1.5*191.365.000
کابل خشک6*51.000.000کابل خشک1.5*241.735.000
کابل خشک10*51.820.000کابل خشک1.5*40-

سیم آلومینیومی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم آلومینیومی 70*1120.000سیم آلومینیومی 95*1158.000
سیم آلومینیومی 120*1195.000سیم آلومینیومی150*1233.000
سیم آلومینیومی 185*1270.000سیم آلومینیومی240*1374.000
سیم آلومینیومی 300*1 550.000

کابل آلومینیومی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل آلومینیومی10*2237.000کابل آلومینیومی10*5-
کابل آلومینیومی6*2189.000
کابل آلومینیومی16*2315.000کابل آلومینیومی16*5567.000
کابل آلومینیومی25*2420.000کابل آلومینیومی25*5840.000
کابل آلومینیومی35*2546.000کابل آلومینیومی35*5966.000
کابل آلومینیومی10*4336.000کابل آلومینیومی25+16*3600.000
کابل آلومینیومی16*4462.000کابل آلومینیومی35+16*3756.000
کابل آلومینیومی25*4662.000کابل آلومینیومی50+25*3893.000
کابل آلومینیومی35*4860.000کابل آلومینیومی70+35*3-

کابل کولری کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل کولری1*416.100.000کابل کولری1*518.800.000
کابل کولری1.5*421.900.000کابل کولری1.5*526.700.000

کابل افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل افشان0.5*263.000کابل افشان4*3460.000
کابل افشان0.75*282.000کابل افشان6*3450.000
کابل افشان1*296.000کابل افشان10*31.130.000
کابل افشان1.5*2126.000کابل افشان16*31.620.000
کابل افشان2.5*2220.000کابل افشان25*32.710.000
کابل افشان4*2330.000کابل افشان35*33.670.000
کابل افشان6*2440.000کابل افشان50*34.960.000
کابل افشان10*2820.000کابل افشان70*37.460.000
کابل افشان16*21.200.000کابل افشان95*39.870.000
کابل افشان0.5*380.000کابل افشان25+16*33.360.000
کابل افشان0.75*3120.000کابل افشان35+16*34.150.000
کابل افشان1*3128.000کابل افشان50+25*36.170.000
کابل افشان1.5*3190.000کابل افشان70+35*38.820.000
کابل افشان2.5*3300.000کابل افشان95+50*312.180.000
کابل افشان120+70*315.750.000کابل افشان150+70*322.050.000

کابل افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل افشان0.5*4104.000کابل افشان1.5*5290.000
کابل افشان0.75*4137.000کابل افشان2.5*5452.000
کابل افشان1*4162.000کابل افشان4*5773.000
کابل افشان1.5*4230.000کابل افشان6*51.040.000
کابل افشان2.5*4370.000کابل افشان10*51.870.000
کابل افشان4*4580.000کابل افشان16*52.840.000
کابل افشان6*4845.000کابل افشان25*54.640.000
کابل افشان10*41.530.000کابل افشان35*55.970.000
کابل افشان16*42.180.000کابل افشان50*5-
کابل افشان25*43.650.000کابل افشان0.5*6205.000
کابل افشان35*44.750.000کابل افشان0.75*6268.000
کابل افشان0.5*5150.000کابل افشان1*6309.000
کابل افشان0.75*5175.000کابل افشان1.5*6421.000
کابل افشان1*5210.000

کابل افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل افشان0.5*7223.000کابل افشان0.75*10425.000
کابل افشان0.75*7283.000کابل افشان1*10480.000
کابل افشان1*7325.000کابل افشان1.5*10693.000
کابل افشان1.5*7425.000کابل افشان2.5*101.180.000
کابل افشان2.5*7762.000کابل افشان0.5*12410.000
کابل افشان4*71.350.000کابل افشان0.75*12515.000
کابل افشان6*71.890.000کابل افشان1*12560.000
کابل افشان10*73.290.000کابل افشان1.5*12788.000
کابل افشان0.5*8273.000کابل افشان2.5*121.365.000
کابل افشان0.75*8368.000کابل افشان0.75*14651.000
کابل افشان1*8400.000کابل افشان1*14707.000
کابل افشان1.5*8546.000کابل افشان1.5*14960.000
کابل افشان2.5*8945.000کابل افشان2.5*14-
کابل افشان0.5*10336.000

کابل افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل افشان0.5*16535.000کابل افشان0.5*301.208.000
کابل افشان0.75*16687.000کابل افشان0.75*301.470.000
کابل افشان1*16748.000کابل افشان1*301.628.000
کابل افشان1.5*161.080.000کابل افشان0.5*401.470.000
کابل افشان2.5*161.995.000کابل افشان0.75*401.930.000
کابل افشان0.75*20861.000کابل افشان1*402.415.000
کابل افشان1*20979.000کابل افشان1.5*403.045.000
کابل افشان1.5*201.375.000کابل افشان0.5*501.850.000
کابل افشان2.5*202.310.000کابل افشان1*502.995.000
کابل افشان0.5*24850.000کابل افشان1.5*524.260.000
کابل افشان0.75*241.070.000کابل افشان0.5*602.835.000
کابل افشان1*241.145.000کابل افشان1*603.640.000
کابل افشان1.5*241.145.000کابل افشان1.5*615.565.000
کابل افشان2.5*242.993.000مهار1.5*121.420.000
مهارمهار1.5*161.890.000

کابل شیلد کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل شیلد0.25*2-کابل شیلد2.5*3344.000
کابل شیلد0.5*294.000کابل شیلد4*3777.000
کابل شیلد0.75*2114.000کابل شیلد6*31.050.000
کابل شیلد1*2137.000کابل شیلد10*31.890.000
کابل شیلد1.5*2176.000کابل شیلد16*32.730.000
کابل شیلد2.5*2280.000کابل شیلد25*34.620.000
کابل شیلد4*2557.000کابل شیلد0.5*4152.000
کابل شیلد6*2735.000کابل شیلد0.75*4215.000
کابل شیلد10*21.280.000کابل شیلد1*4232.000
کابل شیلد0.25*3-کابل شیلد1.5*4311.000
کابل شیلد0.5*3134.000کابل شیلد2.5*4455.000
کابل شیلد0.75*3175.000کابل شیلد4*4773.000
کابل شیلد1*3198.000کابل شیلد6*41.280.000
کابل شیلد1.5*3240.000کابل شیلد10*42.430.000

کابل شیلد کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل شیلد16*43.780.000کابل شیلد1.5*6588.000
کابل شیلد25*46.300.000کابل شیلد0.5*7336.000
کابل شیلد35*48.190.000کابل شیلد0.75*7420.000
کابل شیلد0.5*5242.000کابل شیلد1*7473.000
کابل شیلد0.75*5324.000کابل شیلد1.5*7605.000
کابل شیلد1*5334.000کابل شیلد2.5*71.155.000
کابل شیلد1.5*5464.000کابل شیلد0.5*8389.000
کابل شیلد2.5*5756.000کابل شیلد0.75*8525.000
کابل شیلد4*51.260.000کابل شیلد1*8610.000
کابل شیلد6*51.785.000کابل شیلد1.5*8798.000
کابل شیلد10*53.150.000کابل شیلد2.5*8-
کابل شیلد0.5*6294.000کابل شیلد0.5*10505.000
کابل شیلد0.75*6389.000کابل شیلد0.75*10610.000
کابل شیلد1*6475.000کابل شیلد1*10715.000

کابل شیلد کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل شیلد1.5*161.575.000کابل شیلد1*302.210.000
کابل شیلد1.5*10998.000کابل شیلد2.5*162.730.000
کابل شیلد2.5*101.680.000کابل شیلد0.5*20945.000
کابل شیلد0.5*12562.000کابل شیلد0.75*201.260.000
کابل شیلد0.75*12756.000کابل شیلد1*201.470.000
کابل شیلد1*12840.000کابل شیلد1.5*201.945.000
کابل شیلد1.5*121.110.000کابل شیلد2.5*203.360.000
کابل شیلد2.5*121.995.000کابل شیلد0.5*241.155.000
کابل شیلد0.75*14945.000کابل شیلد0.75*241.470.000
کابل شیلد1*141.050.000کابل شیلد1*241.680.000
کابل شیلد1.5*141.470.000کابل شیلد1.5*242.310.000
کابل شیلد0.5*16788.000کابل شیلد2.5*244.050.000
کابل شیلد0.75*161.000.000کابل شیلد0.5*301.420.000
کابل شیلد1*161.155.000کابل شیلد0.75*301.838.000

کابل شیلد کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل شیلد1.5*303.045.000کابل شیلد1*403.465.000
کابل شیلد0.5*401.890.000کابل شیلد1.5*40-
کابل شیلد0.75*402.415.000

کاربرد سیم و کابل کسری

یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که در ساخت و ساز هر ساختمان می‌توان به آن اشاره کرد، سیم کشی خواهد بود؛ برای انجام سیم کشی به تجهیزات مختلفی احتیاج خواهد بود که از جمله این تجهیزات می‌توان به سیم و کابل‌ها اشاره کرد؛ البته به خاطر داشته باشید که کاربرد سیم و کابل‌ها منحصر به سیم کشی ساختمان‌ها نخواهد بود؛  بنابراین می‌توان گفت که برای جلوگیری از خسارت‌ها و تلفات لازم است که با دقت بسیار بالا سیم و کابل‌ها را انتخاب کنید.

 هر سیم و کابل علاوه بر عملکرد خوبی که باید داشته باشد، لازم است از ساختار و کیفیت خوبی برخوردار باشد که جریان به خوبی از هادی عبور کند و توسط عایق از آن محافظت شود و در نهایت به جریان عبوری آسیبی نرسد؛ این چنین سیم و کابلی را از برند کسری می‌توانید تهیه کنید. 

تمام سیم و کابل‌های برند کسری دارای کیفیت و عملکرد خوبی هستند، به همین دلیل توانسته‌اند که رضایت و توجه مشتریان را به سمت خود جلب کنند. سیم و کابل‌های برند کسری در اندازه و انواع مختلفی تولید می‌‎شوند که هر کدام از آن‌ها کاربرد‌های متفاوتی خواهند داشت. سیم‌های تولید شده شرکت کسری دارای هادی مسی هستند که از یک روکش عایق هم جهت محافظت از هادی بهره می‌برند. این عایق می‌تواند که هادی سیم را در برابر برق گرفتگی، نشتی جریان و یا عوامل محیطی مختلف محافظت می‌کند. با توجه به کیفیتی محصولات کسری می‌توانید با اطمینان خاطر آن‌ها را برای هر کاربردی مورد استفاده قرار دهید.

برای ارتباط با کارشناسان فروشگاه تاج نیوسان، کافیست با شماره‌های درج شده، تماس حاصل فرمایید تا شما را در انتخاب بهترین سیم و کابل با مناسب‌ترین قیمت راهنمایی کنند.   

   تلفن:    

09129614381

محصولات سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید.                       تلفن: 09129614381

دیگر برند‌های سیم و کابل

نمایندگی کابل کسری در لاله‌زار

شرکت کسری در اقصی نقاط کشور دارای نمایندگی‌های رسمی است که یکی از معتبرترین آن‌ها در لاله‌زار است. این نمایندگی معتبر رسمی تمام محصولات تولید شده این شرکت را با کیفیت بسیار عالی به دست مشتری می‌رساند. در این نمایندگی معتبر تمام سیم و کابل‌های استاندارد و با کیفیت شرکت کسری وجود دارد؛ برای مثال می‌توانید انواع سیم و کابل‌های مسی، آلومینیومی را با سطح مقطع‌های مختلف و متراژ‌های متفاوت تهیه و خریداری کنید. 

تمام نمایندگی‌های رسمی به صورت مستقیم تحت نظر شرکت کسری هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از سمت نمایندگی آن‌ها را بر کنار می‌کند؛ بنابراین با اطمینان خاطر می‌توانید به نمایندگی کسری در لاله‌زار اعتماد کنید و تمام محصولات مورد نیاز خود را از آن جا تهیه کنید. قیمت تمام سیم و کابل‌های کسری در این نمایندگی یکسان نیست، بلکه با توجه به عوامل مختلفی متفاوت خواهند بود. 

در بسیاری از موارد جنس سیم و کابل کسری در تعیین قیمت نهایی بسیار موثر خواهد بود؛ برای مثال در ساخت سیم و کابل ممکن است که از فلز مس و فلز آلومینیوم استفاده شود که نوع آلومینیومی علاوه بر وزن سبکی که دارد از قیمت بسیار ارزان‌تری هم برخوردار است؛ بنابراین در صورت خرید از نمایندگی لاله‌زار لازم است که نوع سیم و کابلی را که می‌خواهید مشخص کنید؛ سپس با توجه به نیازتان آن را تهیه نمایید. در نمایندگی کسری تمام محصولات با توجه به نیاز مشتری با درجه کیفیت بسیار بالا سفارش داده می‌شود.

شرکت سیم و کابل کسری

در واقع در سال ۱۳۸۹ در استان سمنان شرکت سیم و کابل کسری فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل‌ها آغاز کرد. این شرکت مجوز‌های لازم خود را از وزارت صنایع سمنان دریافت کرد و تا به حال موفقیت‌های زیادی داشته است و توانسته که رضایت مشتریان را جلب کند. تمام هدف این شرکت تولید کابل‌های با کیفیت و جلب رضایت مشتریان است. شرکت کسری انواع سیم و کابل‌ها را با کیفیت برتر به دست مشتریان خود می‌رساند. 

از جمله سیم و کابل‌هایی که توسط این شرکت طراحی و تولید می‌شوند، انواع کابل‌های ابزار دقیق، سیم و کابل‌های برق و تلفنی، کابل‌های شبکه، کابل کواکسیال، سیم و کابل‌های مورد استفاده در سیم کشی ساختمان‌ها برای انتقال برق، انواع کابل‌های تجاری و صنعتی و… هستند. این شرکت علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور توانسته که در منطقه خود برای همشریان خود اشتغال‌زایی کند و در واقع کشور را از وابستگی به بیگانگان ر‌هایی بخشد. 

این شرکت با استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز دنیا و استفاده از ماشین‌آلات و دستگاه‌های پیشرفته، توانسته است که سیم و کابل‌های بسیار با کیفیتی را به مشتریان ارائه دهند. شرکت سیم و کابل کسری با استفاده از دانش متخصصین و مهندسین با تجربه و حرفه‌ای در تولید سیم و کابل به یکی از معتبرترین شرکت‌های تبدیل شده است. لازم است بدانید که این شرکت در هنگام ساخت محصولات خود از مرغوب‌ترین مواد اولیه استفاده می‌کند، به همین دلیل کیفیت محصولاتش زبانزد خاص و عام است.

محصولات کارخانه سیم و کابل کسری

مشاهده لیست قیمت سایر برندها

برای مشاهده به‌روزترین لیست قیمت سایر برندهای ایرانی به لیست قیمت سیم و کابل فروشگاه مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که سیم و کابل‌هایی که در کارخانه سیم و کابل کسری تولید می‌شوند، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند؛ برای مثال انواع سیم و کابل‌های کسری عبارت‌اند از:

کابل خشک زمینی کسری

کابل خشک زمینی کسری، کابلی است شامل یک یا چند مفتول سیمی که به حالت یکدست و به شکل رشته درآمده است. این محصول دارای ویژگی‌های خاصی است که باعث شده با سایر کابل‌ها متفاوت بوده و دارای کارایی‌های خاص خود باشد. کابل خشک زمینی کسری حاوی چند سیم است که به‌صورت یک‌رشته درآمده‌اند و رسانایی بسیار بالایی دارد و جریان برق را به‌خوبی از خود عبور می‌دهد؛ همچنین این محصول امکان اتصالی کم و مقاومت در برابر خوردگی بالایی دارد که ویژگی‌های بسیار مهمی محسوب می‌گردد.

کابل خشک زمینی کسری انعطاف‌پذیری بسیار پایینی دارد و به همین دلیل است که به آن کابل خشک گفته می‌شود؛ همچنین از این محصول در ساختمان‌ها و به‌خصوص زمین استفاده می‌شود که دلیل نام‌گذاری آن به کابل خشک زمینی نیز همین است.
این کابل خشک زمینی در تابلوهای برق نیز کاربرد دارد؛ زیرا که در تابلوهای برق نیاز به انعطاف‌پذیری بالا نداریم و همچنین قدرت عبور جریان برق و رسانایی بالای کابل خشک زمینی، سبب استفاده آن در تابلوهای برق شده است.

این کابل‌ها در اندازه‌ها و ضخامت‌های گوناگون موجود هستند و با توجه به کارایی مورد نیازتان می‌توانید آن‌ها را تهیه کنید.

انواع کابل خشک زمینی کسری​

کابل شیلددار کسری

شیلد به معنی سپر و محافظ است. شیلددار کردن سیم و کابل‌ها جهت حفظ آن‌ها در برابر تداخلات و آسیب‌های الکتریکی و مکانیکی است. شیلد می‌تواند از نوع مس و همچنین دیگر رساناهای فلزی به‌ویژه آلومینیوم باشد. عدم استفاده از شیلد در این کابل‌ها سبب می‌شود هنگامی‌که در نزدیکی کابل‌های پاور یا نویزهای الکتریکی باشند، توانایی انتقال صحیح پارامترها را از دست بدهند و ممکن است در سیگنال‌های دریافتی با خطا مواجه شویم. شیلد از مدار انتقال در برابر این‌گونه تداخلات محافظت می‌کند؛ همچنین جهت متصل نمودن تجهیزات دستگاه‌های به‌کار رفته در خط تولید مانند ماشین‌افزارها و تجهیزات و وسایل حمل‌ونقل مکانیکی، کابل شیلددار کسری کارایی زیادی دارد.
کابل شیلد دار کسری دارای انوع گوناگونی است که هر یک کاربردی متفاوت دارند.

برند کسری، عرضه‌کننده کابل‌های شیلددار با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا است که توانسته با نمونه‌های خارجی رقابت کند و نیاز داخلی را نیز برطرف سازد.

انواع کابل شیلددار کسری​

کابل افشان کسری

کابل افشان کسری که به آن کابل انعطاف‌پذیر یا کابل قابل‌انعطاف نیز گفته می‌شود از دو یا چند سیم تک رشته افشان تشکیل‌شده است که هادی آن‌ها از جنس فلز مس بوده و دارای عایق هستند. عایق استفاده‌شده در سیم‌های کابل افشان کسری در کابل‌های سبک از نوع پلیمر PVC/D  و در کابل‌های افشان قدرت از نوع پلیمر PVC/A است.

ازجمله کاربردهای کابل افشان سبک کسری می‌توان به استفاده در ورودی و اتصال در وسایل برقی، لوازم منزل و ماشین‌آلات اشاره نمود. کابل افشان قدرت کسری نیز برای تأمین برق در فضای باز، درون آب، مصارف صنعتی، نیروگاه‌ها، کانال‌های کابل‌کشی، مراکز توزیع، شبکه‌های مصرف و در مکان‌هایی که احتمال خسارات مکانیکی به کابل نیست استفاده می‌شود؛ همچنین ویژگی مهم دیگر کابل‌های افشان کسری انعطاف‌پذیری بالای آن‌هاست؛ بنابراین از این کابل‌ها درجاهایی که کابل متحرک باشد یا به‌صورت مکرر پیچیده شود (مانند پیریز سیار صنعتی) بهره می‌گیرند.

هادی‌های کابل افشان کسری دارای گروه‌بندی هستند و به شش گروه تقسیم می‌شوند که انعطاف‌پذیری و رشته‌های هادی از گروه یک به شش بیشتر می‌شود، درحالی‌که سطح مقطع ثابت می‌ماند.

انواع کابل افشان کسری​

کابل تخت کسری

کابل‌ها ازنظر شکل مقطع به دو دسته اصلی به نام‌های کابل تخت و کابل گرد تقسیم می‌شوند. بیشترین مورد استفاده کابل تخت کسری در جرثقیل، آسانسورها (کابل تخت رابط بین اتاق کنترل آسانسورها و کابین آسانسور است)، نقاله‌ها و یا در نصب سینی کابل است.

کابل‌های تخت دارای انواع گوناگونی هستند؛ همچنین ازنظر سایز نیز شامل دسته‌های متفاوتی ازجمله ۴ رشته، ۸ رشته، ۱۲ رشته، ۱۶ رشته، ۲۰ رشته و ۲۴ رشته می‌شوند. کابل‌های کوچک‌تر هزینه پایین‌تری دارند اما فاقد استاندارد و ایمنی هستند. برای نمونه توصیه می‌شود کابل تخت برای استفاده در آسانسور ۲۴ رشته باشد؛ زیرا آسانسور همواره در حال رفت‌وآمد است و نیاز به استحکام بالای کابل وجود دارد.

از مهم‌ترین مزایا و ویژگی‌های کابل تخت کسری می‌توان به انعطاف‌پذیری آن، اشغال فضای کمتر، هدایت گرمابه بیرون و داغ نکردن سیم و بالا بودن استحکام مکانیکی اشاره نمود. هادی استفاده‌شده در کابل تخت کسری مس نرم شده افشان و عایق آن از جنس PVC است. رشته سیم‌های این کابل‌ها موازی است و روی سیم باروکش PVC TPR یا لاستیک پوشانده می‌شود.

کابل تخت کسری دارای ظرفیت بالا و وزن کم است و فضای کمی اشغال می‌کند که باعث رواج این محصول به‌ویژه در مصارف صنعتی شده است. البته ویژگی‌ها و مزیت‌های کابل تخت کسری به همین موارد خلاصه نمی‌شود، ثبات الکتریکی بالا و امکان حمل نقل آسان نیز ازجمله ویژگی‌های مهم این نوع کابل‌ها است.

سیم نسوز کسری

به سیم‌هایی که در برابر حرارت مقاومت بالایی دارند، سیم نسوز گفته می‌شود که اغلب دارای روکش سیلیکونی هستند. سایر سیم‌هایی که مقاومت دمایی کم و تحمل شوک الکتریکی پایینی دارند سیم‌های قابل اشتعال هستند. عامل بسیار مهم در طبقه‌بندی سیم‌های نسوز مقامت آن‌ها در برابر دما است که با توجه به مورداستفاده، از نوع مناسب آن بهره می‌برند. پس سیم‌های نسوز کسری انواع متنوعی را دارا هستند.

انواع سیم نسوز کسری​

سیم دو روکش نسوز کسری

این نوع سیم‌ها افزون بر پوشش اولیه دارای پوشش دیگری از جنس فایبرگلاس هستند که تحمل حرارتی آن‌ها را تا ۷۵۰ درجه سانتی‌گراد بالا می‌برد و در بازه‌های زمان بسیار طولانی نیز تحمل دما تا ۳۶۰ را دارا هستند. لایه اولیه این سیم نسوز سیلیکونی است که خود پلیمری است و دارای انسجام مولکولی زیاد است که رشته‌های درهم‌تنیده فایبرگلاس در لایه دوم سبب حرارت گرمایی بسیار بالای این سیم‌ها شده است.
سیم‌های نسوز کسری همواره در همه مراحل تولید، آزمایش‌ها متعددی را پشت سر می‌گذارند و تلاش بر این است تا محصولی باکیفیت و استانداردهای جهانی جهت جلب رضایت مشتریان گرامی به بازار عرضه گردد.

سیم نایلونی کسری

یکی از انواع سیم‌های برق که در برق‌کشی ساختمان‌ها کاربرد وسیعی دارد، سیم نایلونی کسری است. البته از سیم نایلونی کسری به‌جز ساختمان‌های مسکونی در صنایع مختلف و فعالیت‌های تجاری نیز استفاده می‌شود. این سیم‌ها به‌صورت دوتایی و دولایه به هم چسبیده هستند که یکی از آن به فاز و یکی به نول وصل می‌شود.

سیم نایلونی کسری از فلز مس یا در مواردی آلومینیوم تهیه می‌شود و همین امر سبب رسانایی بسیار خوب این سیم‌ها شده است. بر روی هادی مسی سیم نایلونی کسری روکش پلاستیکی قرار می‌گیرد که معمولاً سفید رنگ است و ضخامت این روکش بسته به نوع کاربرد سیم متفاوت است.
به سیم نایلونی، سیم دولا سفید نیز گفته می‌شود. سیم‌های نایلونی دارای انواع و اندازه‌های مختلف می‌باشند و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند. ازجمله این ویژگی‌ها این است که، روکش نایلونی باعث می‌شود تا بین دو سیم فاز و نول اتصالی رخ ندهد؛ همچنین روکش نایلونی باعث شده تا این نوع سیم‌ها نرمی و انعطاف‌پذیری بالایی داشته باشند و برای مکان‌هایی که نیاز به سیم با انعطاف بالا دارند، بسیار مناسب هستند.

همان‌گونه که گفتیم کاربرد اصلی سیم نایلونی کسری در سیم‌کشی ساختمانی است اما کاربردهای متنوع دیگری مثل استفاده در محصولات الکتریکی قابل‌حمل نیز دارد. بهتر است از سیم نایلونی در مکان‌هایی با فشار مکانیکی پایین بهره گرفت.
سیم نایلونی کسری به دلیل کاربرد وسیع، مصرف بالایی دارد و از پرفروش‌ترین سیم‌های بازار است. سیم نایلونی کسری معمولاً قیمت بالایی ندارد و قیمت این سیم‌ها تا حد زیادی بستگی به قیمت مس دارد، زیرا دارای مغزی مسی هستند؛ همچنین متراژی که خریداری می‌شود، می‌تواند در قیمت آن مؤثر باشد.

خرید انواع سیم و کابل از فروشگاه اینترنتی آقای برق

فروشگاه اینترنتی آقای برق بعنوان یکی از نمایندگی‌های فروش سیم و کابل کسری در قلب بازار لاله‌زار است. به‌روزترین لیست قیمت سیم و کابل کسری را در فروشگاه اینترنتی آقای برق می‌توانید مشاهده کنید و برای خرید با فروشگاه ما تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آقای برق ( تاج نیوسان) شما را در امر خرید محصول مد نظرتان راهنمایی کنند.

به‌روز رسانی در تاریخ  ۰۷ آبان ۱۴۰۰