فروشگاه آقای برق
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

لیست قیمت سیم و کابل کسری

لیست قیمت فروشگاه آقای برق

به‌روزترین لیست قیمت سیم و کابل

 

کسری

5/5

فروشگاه تاج نیوسان (آقای برق)

کابل کسری

مخاطب گرامی توجه فرمایید، این لیست قیمت مربوط به شهریور 1400 است.

برای ارتباط با کارشناسان فروشگاه تاج نیوسان، کافیست با شماره‌های درج شده، تماس حاصل فرمایید تا شما را در انتخاب بهترین سیم و کابل با مناسب‌ترین قیمت راهنمایی کنند.   

   تلفن:    

09129614381

سیم افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم 0.51.470.000سیم 410.200.000
سیم 12.645.000سیم 10250.000
سیم 2.56.450.000سیم 25*1662.000
سیم 614.900.000سیم 50*11.348.000
سیم 16*1391.000سیم 120*13.040.000
سیم 35*1863.000کابل 185*14.800.000
سیم 70*11.770.000کابل 300*17.680.000
سیم 0.752.200.000کابل۲۴۰*۱ 6.000.000
سیم1.53.950.000

سیم کیسه‌ای کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم کیسه‌ای ۰.۵*۲۰1.470.000سیم کیسه‌ای ۲+۰.۵10.200.000

سیم نسوز کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم نسوز 0.5*138.000سیم نسوز2.5*145.000
سیم نسوز 2.567.000سیم نسوز495.000

سیم نایلونی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم نایلونی 0.5*23.600.000سیم نایلونی 0.75*24.700.000
سیم نایلونی 1*25.650.000سیم نایلونی1.5*27.740.000
سیم نایلونی 2.5*212.350.000

کابل آیفونی مسی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل آیفونی مسی 0.4*830.000کابل آیفونی مسی0.4*838.000

کابل هوایی مسی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل هوایی مسی0.6*2*255.000کابل هوایی مسی0.6*2*30690.000
کابل هوایی مسی0.6*2*492.000کابل هوایی مسی0.6*2*40900.000
کابل هوایی مسی0.6*2*6129.000کابل هوایی مسی0.6*2*501.090.000
کابل هوایی مسی0.6*2*10195.000کابل هوایی مسی0.6*2*1002.200.000
کابل هوایی مسی0.6*2*15330.0003C - 2V مسی-32.000
کابل هوایی مسی0.6*2*20430.0004.5C - 2V مسی-42.000
کابل هوایی مسی0.6*2*25570.000

کابل هوایی cca کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل هوایی cca0.5*2*217.000کابل هوایی cca0.6*2*648.200
کابل هوایی cca0.5*2*426.000کابل هوایی cca0.6*2*1078.300
کابل هوایی cca0.5*2*636.000کابل هوایی cca0.6*2*15117.000
کابل هوایی cca0.5*2*1056.000کابل هوایی cca0.6*2*20147.000
کابل هوایی cca0.5*2*15-کابل هوایی cca0.6*2*30270.000
کابل هوایی cca0.5*2*20117.000کابل هوایی cca0.6*2*40380.000
کابل هوایی cca0.5*2*30227.000کابل هوایی cca0.6*2*50500.000
کابل هوایی cca0.5*2*50400.000کابل هوایی cca0.6*2*1001.050.000
کابل هوایی cca0.6*2*221.000cca 4.5C - 2V-31.000
کابل هوایی cca0.6*2*436.100cca 2.5C - 2V-27.000

سیم تخت کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم تخت 25*32.410.000سیم تخت35*44.442.000
سیم تخت35*33.150.000سیم تخت1.5*8562.000
سیم تخت50*34.350.000سیم تخت2.5*8914.000
سیم تخت70*36.100.000سیم تخت1.5*12819.000
سیم تخت1.5*4242.000سیم تخت2.5*121.365.000
سیم تخت2.5*4394.000سیم تخت1.5*161.130.000
سیم تخت4*4620.000سیم تخت2.5*161.950.000
سیم تخت6*4877.000سیم تخت0.75*20914.000
سیم تخت10*41.290.000سیم تخت1.5*201.470.000
سیم تخت16*42.000.000سیم تخت0.75*241.071.000
سیم تخت25*43.290.000سیم تخت2.5*241.740.000

کابل خشک کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل خشک10*1286.000کابل خشک1.5*3161.000
کابل خشک16*1431.000کابل خشک2.5*3242.000
کابل خشک25*1707.000کابل خشک4*3402.000
کابل خشک35*1950.000کابل خشک6*3528.000
کابل خشک50*11.376.000کابل خشک10*3945.000
کابل خشک70*11.953.000کابل خشک 16*31.407.000
کابل خشک95*12.730.000کابل خشک 25*32.205.000
کابل خشک1.5*2112.000کابل خشک35*32.909.000
کابل خشک2.5*2167.000کابل خشک25+16*32.573.000
کابل خشک4*2265.000کابل خشک35+16*33.287.000
کابل خشک6*2354.000کابل خشک50+25*34.935.000
کابل خشک10*2626.000کابل خشک70+35*37.035.000
کابل خشک16*2966.000کابل خشک95+50*39.190.000
کابل خشک25*21.491.000کابل خشک

کابل خشک کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل خشک1*4184.000کابل خشک16*52.163.000
کابل خشک1.5*4196.000کابل خشک25*53.630.000
کابل خشک2.5*4315.000کابل خشک35*54.935.000
کابل خشک4*4483.000کابل خشک1.5*7382.000
کابل خشک6*4667.000کابل خشک2.5*7510.000
کابل خشک10*41.100.000کابل خشک 1.5*10540.000
کابل خشک16*41.660.000کابل خشک 2.5*10800.000
کابل خشک25*42.870.000کابل خشک1.5*12650.000
کابل خشک35*43.700.000کابل خشک2.5*12-
کابل خشک1.5*5263.000کابل خشک1*16720.000
کابل خشک2.5*5389.000کابل خشک1.5*16870.000
کابل خشک4*5609.000کابل خشک1.5*191.110.000
کابل خشک6*5851.000کابل خشک1.5*241.270.000
کابل خشک10*51.460.000کابل خشک1.5*401.381.000

سیم آلومینیومی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
سیم آلومینیومی 70*1120.000سیم آلومینیومی 95*1158.000
سیم آلومینیومی 120*1195.000سیم آلومینیومی150*1233.000
سیم آلومینیومی 185*1270.000سیم آلومینیومی240*1374.000
سیم آلومینیومی 300*1 550.000

کابل آلومینیومی کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل آلومینیومی10*2121.000کابل آلومینیومی10*5294.000
کابل آلومینیومی16*2200.000کابل آلومینیومی16*5373.000
کابل آلومینیومی25*2277.000کابل آلومینیومی25*5562.000
کابل آلومینیومی35*2336.000کابل آلومینیومی35*5667.000
کابل آلومینیومی10*4221.000کابل آلومینیومی25+16*3382.000
کابل آلومینیومی16*4297.0000کابل آلومینیومی35+16*3487.000
کابل آلومینیومی25*4452.000کابل آلومینیومی50+25*3591.000
کابل آلومینیومی35*4567.000کابل آلومینیومی70+35*3809.000

کابل کولری کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل کولری1*412.390.000کابل کولری1*514.490.000
کابل کولری1.5*416.800.000کابل کولری1.5*520.580.000

کابل افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل افشان0.5*248.300کابل افشان4*3362.000
کابل افشان0.75*262.200کابل افشان6*3502.000
کابل افشان1*272.300کابل افشان10*3867.000
کابل افشان1.5*297.400کابل افشان16*31.275.000
کابل افشان2.5*2159.000کابل افشان25*32.140.000
کابل افشان4*2252.000کابل افشان35*32.790.000
کابل افشان6*2345.000کابل افشان50*33.920.000
کابل افشان10*2605.000کابل افشان70*35.470.000
کابل افشان16*2955.000کابل افشان95*37.350.000
کابل افشان0.5*363.400کابل افشان25+16*32.660.000
کابل افشان0.75*385.300کابل افشان35+16*33.270.000
کابل افشان1*3102.000کابل افشان50+25*34.820.000
کابل افشان1.5*3143.000کابل افشان70+35*36.600.000
کابل افشان2.5*3226.000کابل افشان95+50*38.870.000

کابل افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل افشان0.5*4825.000کابل افشان1.5*5225.000
کابل افشان0.75*4108.000کابل افشان2.5*5358.000
کابل افشان1*4129.000کابل افشان4*5590.000
کابل افشان1.5*4178.000کابل افشان6*5822.000
کابل افشان2.5*2285.000کابل افشان10*51.425.000
کابل افشان4*4466.000کابل افشان16*52.135.000
کابل افشان6*4655.000کابل افشان25*53.570.000
کابل افشان10*41.135.000کابل افشان35*54.650.000
کابل افشان16*41.705.000کابل افشان50*5-
کابل افشان25*42.790.000کابل افشان0.5*6150.000
کابل افشان35*43.740.000کابل افشان0.75*6194.000
کابل افشان0.5*5118.000کابل افشان1*6238.000
کابل افشان0.75*5143.000کابل افشان1.5*6315.000
کابل افشان1*5163.000کابل افشان

کابل افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل افشان0.5*7168.000کابل افشان0.75*10332.000
کابل افشان0.75*7225.000کابل افشان1*10383.000
کابل افشان1*7253.000کابل افشان1.5*10515.000
کابل افشان1.5*7345.000کابل افشان2.5*10860.000
کابل افشان2.5*7613.000کابل افشان0.5*12290.000
کابل افشان4*7960.000کابل افشان0.75*12403.000
کابل افشان6*71.340.000کابل افشان1*12453.000
کابل افشان10*72.320.000کابل افشان1.5*12610.000
کابل افشان0.5*8190.000کابل افشان2.5*121.030.000
کابل افشان0.75*8260.000کابل افشان0.75*14490.000
کابل افشان1*8310.000کابل افشان1*14550.000
کابل افشان1.5*8422.000کابل افشان1.5*14740.000
کابل افشان2.5*8720.000کابل افشان2.5*141.300.000
کابل افشان0.5*10243.000کابل افشان

کابل افشان کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل افشان0.5*16400.000کابل افشان0.5*30750.000
کابل افشان0.75*16546.000کابل افشان0.75*301.030.000
کابل افشان1*16614.000کابل افشان1*301.200.000
کابل افشان1.5*16830.000کابل افشان0.5*401.100.000
کابل افشان2.5*161.460.000کابل افشان0.75*401.250.000
کابل افشان0.75*20692.000کابل افشان1*401.700.000
کابل افشان1*20797.000کابل افشان1.5*402.420.000
کابل افشان1.5*201.090.000کابل افشان0.5*501.500.000
کابل افشان2.5*201900.000کابل افشان1*502.450.000
کابل افشان0.5*24605.000کابل افشان1.5*523.500.000
کابل افشان0.75*24814.000کابل افشان0.5*601.900.000
کابل افشان1*24936.000کابل افشان1*603.100.000
کابل افشان1.5*241.300.000کابل افشان1.5*614.350.000
کابل افشان2.5*242.350.000مهار1.5*12920.000
مهار1.5*161.250.000

کابل شیلد کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل شیلد0.25*2-کابل شیلد2.5*3259.000
کابل شیلد0.5*276.600کابل شیلد4*3650.000
کابل شیلد0.75*292.000کابل شیلد6*3820.000
کابل شیلد1*2106.000کابل شیلد10*31.420.000
کابل شیلد1.5*2138.000کابل شیلد16*32.170.000
کابل شیلد2.5*2210.000کابل شیلد25*33.650.000
کابل شیلد4*2450.000کابل شیلد0.5*4126.000
کابل شیلد6*2650.000کابل شیلد0.75*4168.000
کابل شیلد10*21.000.000کابل شیلد1*4184.000
کابل شیلد0.25*3-کابل شیلد1.5*4244.000
کابل شیلد0.5*3110.000کابل شیلد2.5*4346.000
کابل شیلد0.75*3141.000کابل شیلد4*4800.000
کابل شیلد1*3159.000کابل شیلد6*41.150.000
کابل شیلد1.5*3187.000کابل شیلد10*41.800.000

کابل شیلد کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل شیلد16*42.800.000کابل شیلد1.5*6475.000
کابل شیلد25*44.800.000کابل شیلد0.5*7270.000
کابل شیلد35*46.500.000کابل شیلد0.75*7360.000
کابل شیلد0.5*5190.000کابل شیلد1*7400.000
کابل شیلد0.75*5250.000کابل شیلد1.5*7540.000
کابل شیلد1*5280.000کابل شیلد2.5*7930.000
کابل شیلد1.5*5365.000کابل شیلد0.5*8320.000
کابل شیلد2.5*5630.000کابل شیلد0.75*8440.000
کابل شیلد4*51.150.000کابل شیلد1*8470.000
کابل شیلد6*51.600.000کابل شیلد1.5*8620.000
کابل شیلد10*52.350.000کابل شیلد2.5*81.100.000
کابل شیلد0.5*6240.000کابل شیلد0.5*10400.000
کابل شیلد0.75*6320.000کابل شیلد0.75*10535.000
کابل شیلد1*6380.000کابل شیلد1*10580.000

کابل شیلد کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل شیلد1.5*10720.000کابل شیلد2.5*162.500.000
کابل شیلد2.5*101.300.000کابل شیلد0.5*20725.000
کابل شیلد0.5*12480.000کابل شیلد0.75*20950.000
کابل شیلد0.75*12635.000کابل شیلد1*201.120.000
کابل شیلد1*12735.000کابل شیلد1.5*201.450.000
کابل شیلد1.5*12900.000کابل شیلد2.5*202.550.000
کابل شیلد2.5*121550.000کابل شیلد0.5*24850.000
کابل شیلد0.75*14735.000کابل شیلد0.75*241.140.000
کابل شیلد1*14850.000کابل شیلد1*241.300.000
کابل شیلد1.5*141.150.000کابل شیلد1.5*241.900.000
کابل شیلد0.5*16610.000کابل شیلد2.5*242.950.000
کابل شیلد0.75*16820.000کابل شیلد0.5*301.050.000
کابل شیلد1*16900.000کابل شیلد0.75*301.320.000
کابل شیلد1.5*161.300.000کابل شیلد1*301.630.000

کابل شیلد کسری

محصولسایزقیمتمحصولسایزقیمت
کابل شیلد1.5*302.600.000کابل شیلد1*402.300.000
کابل شیلد0.5*401.370.000کابل شیلد1.5*403.500.000
کابل شیلد0.75*402.000.000

شرکت سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری: یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که در ساخت و ساز هر ساختمان می‌توان به آن اشاره کرد سیم کشی خواهد بود؛ برای انجام سیم کشی به تجهیزات مختلفی احتیاج خواهد بود که از جمله این تجهیزات می‌توان به سیم و کابل‌ها اشاره کرد؛ البته به خاطر داشته باشید که کاربرد سیم و کابل‌ها منحصر به سیم کشی ساختمان‌ها نخواهد بود؛ 

 

بنابراین می‌توان گفت که برای جلوگیری از خسارت‌ها و تلفات لازم است که با دقت بسیار بالا سیم و کابل‌ها را انتخاب کنید، هر سیم و کابل علاوه بر عملکرد خوبی که باید داشته باشد، لازم است از ساختار و کیفیت خوبی برخوردار باشد که جریان به خوبی از هادی عبور کند و توسط عایق از آن محافظت شود و در نهایت به جریان عبوری آسیبی نرسد.

 

این چنین سیم و کابلی را از برند کسری می‌توانید تهیه کنید. تمام سیم و کابل‌های برند کسری دارای کیفیت و عملکرد خوبی هستند، به همین دلیل توانسته‌اند که رضایت و توجه مشتریان را به سمت خود جلب کنند. سیم و کابل‌های برند کسری در اندازه و انواع مختلفی تولید می‌‎شوند که هر کدام از آن‌ها کاربرد‌های متفاوتی خواهند داشت. سیم‌های تولید شده شرکت کسری دارای هادی مسی هستند که از یک روکش عایق هم جهت محافظت از هادی بهره می‌برند. 

 

این عایق می‌تواند که هادی سیم را در برابر برق گرفتگی، نشتی جریان و یا عوامل محیطی مختلف محافظت می‌کند. با توجه به کیفیتی محصولات کسری می‌توانید با اطمینان خاطر آن‌ها را برای هر کاربردی مورد استفاده قرار دهید.

برای ارتباط با کارشناسان فروشگاه تاج نیوسان، کافیست با شماره‌های درج شده، تماس حاصل فرمایید تا شما را در انتخاب بهترین سیم و کابل با مناسب‌ترین قیمت راهنمایی کنند.   

   تلفن:    

09129614381

شرکت سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل کسری با ما در تماس باشید.                       تلفن: 09129614381

نمایندگی کابل کسری لاله‌زار

شرکت کسری در اقصی نقاط کشور دارای نمایندگی‌های رسمی است که یکی از معتبرترین آن‌ها در لاله‌زار است. این نمایندگی معتبر رسمی تمام محصولات تولید شده این شرکت را با کیفیت بسیار عالی به دست مشتری می‌رساند. در این نمایندگی معتبر تمام سیم و کابل‌های استاندارد و با کیفیت شرکت کسری وجود دارد؛ برای مثال می‌توانید انواع سیم و کابل‌های مسی، آلومینیومی را با سطح مقطع‌های مختلف و متراژ‌های متفاوت تهیه و خریداری کنید. 


تمام نمایندگی‌های رسمی به صورت مستقیم تحت نظر شرکت کسری هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از سمت نمایندگی آن‌ها را بر کنار می‌کند؛ بنابراین با اطمینان خاطر می‌توانید به نمایندگی کسری در لاله‌زار اعتماد کنید و تمام محصولات مورد نیاز خود را از آن جا تهیه کنید. قیمت تمام سیم و کابل‌های کسری در این نمایندگی یکسان نیست، بلکه با توجه به عوامل مختلفی متفاوت خواهند بود. 


در بسیاری از موارد جنس سیم و کابل کسری در تعیین قیمت نهایی بسیار موثر خواهد بود؛ برای مثال در ساخت سیم و کابل ممکن است که از فلز مس و فلز آلومینیوم استفاده شود که نوع آلومینیومی علاوه بر وزن سبکی که دارد از قیمت بسیار ارزان‌تری هم برخوردار است؛ بنابراین در صورت خرید از نمایندگی لاله‌زار لازم است که نوع سیم و کابلی را که می‌خواهید مشخص کنید، سپس با توجه به نیازتان آن را تهیه نمایید. در نمایندگی کسری تمام محصولات با توجه به نیاز مشتری با درجه کیفیت بسیار بالا سفارش داده می‌شود.

شرکت سیم و کابل کسری

در واقع در سال ۱۳۸۹ در استان سمنان شرکت سیم و کابل کسری فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل‌ها آغاز کرد. این شرکت مجوز‌های لازم خود را از وزارت صنایع سمنان دریافت کرد و تا به حال موفقیت‌های زیادی داشته است و توانسته که رضایت مشتریان را جلب کند. تمام هدف این شرکت تولید کابل‌های با کیفیت و جلب رضایت مشتریان است. شرکت کسری انواع سیم و کابل‌ها را با کیفیت برتر به دست مشتریان خود می‌رساند. 

 

از جمله سیم و کابل‌هایی که توسط این شرکت طراحی و تولید می‌شوند، انواع کابل‌های ابزار دقیق، سیم و کابل‌های برق و تلفنی، کابل‌های شبکه، کابل کواکسیال، سیم و کابل‌های مورد استفاده در سیم کشی ساختمان‌ها برای انتقال برق، انواع کابل‌های تجاری و صنعتی و… هستند. این شرکت علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور توانسته که در منطقه خود برای همشریان خود اشتغال‌زایی کند و در واقع کشور را از وابستگی به بیگانگان ر‌هایی بخشد. 

 

این شرکت با استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز دنیا و استفاده از ماشین‌آلات و دستگاه‌های پیشرفته، توانسته است که سیم و کابل‌های بسیار با کیفیتی را به مشتریان ارائه دهند. شرکت سیم و کابل کسری با استفاده از دانش متخصصین و مهندسین با تجربه و حرفه‌ای در تولید سیم و کابل به یکی از معتبرترین شرکت‌های تبدیل شده است. لازم است بدانید که این شرکت در هنگام ساخت محصولات خود از مرغوب‌ترین مواد اولیه استفاده می‌کند، به همین دلیل کیفیت محصولاتش زبانزد خاص و عام است.

مشاهده لیست قیمت سایر برندها

برای مشاهده به‌روزترین لیست قیمت سایر برندهای ایرانی به لیست قیمت سیم و کابل فروشگاه مراجعه فرمایید.

کارخانه سیم و کابل کسری

لازم به ذکر است که سیم و کابل‌هایی که در کارخانه سیم و کابل کسری تولید می‌شوند، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند؛ برای مثال انواع سیم و کابل‌های کسری عبارت‌اند از:


» کابل خشک زمینی کسری: در واقع این نوع کابل انعطاف‌پذیری کمی دارد، به‌همین دلیل به آن‌ها کابل خشک زمینی هم می‌گویند. معمولاً این کابل‌ها را در داخل ساختمان‌ها و یا به صورت دفنی داخل زمین استفاده می‌کنند.


» کابل خشک کسری: این نوع کابل، دارای یک یا چند سیم مفتولی است که به صورت یکدست به‌هم پیچیده شده‌اند و در نهایت یک رشته نهایی را تشکیل می‌دهند. از آن جاییکه انعطاف‌پذیری کمی دارد، معمولاً داخل ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ البته در سیم کشی داخلی تابلو برق‌های مختلف هم کاربرد دارد.


» کابل شیلددار کسری: در این نوع کابل‌ها از یک لایه محافظ که به آن شیلد می‌‎گویند، استفاده می‌شود. این شیلد به خوبی از اطلاعات در برابر نویز و یا فشار‌های مکانیکی محافظت می‌‎کند.


» کابل افشان کسری: این نوع کابل به‌دلیل انعطاف‌پذیری بالایی که دارند، معمولاً به کابل‌های انعصاف‌پذیر و یا منعطف هم معروف هستند. این دسته از کابل‌های کسری در دو نوع قدرت و سبک تولید می‌شود.


» کابل تخت کسری: این نوع کابل دارای سطح مقطع مستطیلی شکلی است، به عبارتی از ساختار صافی برخوردار است که فضای کمتری را هم اشغال می‌کند. از جمله ویژگی‌های این کابل می‌توان به انعطاف‌پذیری، استحکام بالا، قابلیت تحمل گرمای بیشتر اشاره کرد.

 

فروشگاه اینترنتی آقای برق بعنوان یکی از نمایندگی‌های فروش سیم و کابل کسری در قلب بازار لاله‌زار است. به‌روزترین لیست قیمت سیم و کابل کسری را در فروشگاه اینترنتی آقای برق می‌توانید مشاهده کنید و برای خرید با فروشگاه ما تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان تاج نیوسان (آقای برق) شما را در امر خرید محصول مد نظرتان راهنمایی کنند.

به‌روز رسانی در تاریخ  ۵ شهریور ۱۴۰۰