سیم و کابل زاگرس

به روز رسانی شده در اسفند 1402

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 19 ، پنجشنبه 9 الی 14 در خدمت شما هستیم.
جهت پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید، ثبت سفارش:

02133924562

09129614381

کابل افشان زاگرس

نوع محصولقیمت واحد نوع محصولقیمت واحد
کابل افشان زاگرس 0.75*213.470.000کابل افشان زاگرس 1*216.300.000
کابل افشان 1/5*223.600.000کابل افشان 2/5*238.700.000
کابل افشان 4*258.600.000کابل افشان 6*284.400.000
کابل افشان 10*21.320.000کابل افشان 0/75*317.200.000
کابل افشان 1*323.750.000کابل افشان 1/5*335.000.000
کابل افشان 2/5*357.500.000کابل افشان 4*383.700.000
کابل افشان 6*3123.000.000کابل افشان 10*31.880.000
کابل افشان 16*33.120.000کابل افشان 25*34.480.000
کابل افشان 35*36.300.000کابل افشان 50*38.830.000
کابل افشان 16+25*35.400.000کابل افشان 16+35*37.200.000
کابل افشان 25+50*310.350.000کابل افشان 35+70*315.200.000
کابل افشان 50+95*321.000.000
کابل افشان 0/75*423.600.000کابل 1*430.300.000
کابل افشان 1/5*445.000.000کابل افشان 2/5*472.500.000
کابل افشان 4*4109.000.000کابل افشان 6*4160.000.000
کابل افشان 10*42.500.000کابل افشان 16*43.820.000
کابل افشان 25*45.950.000کابل افشان 35*48.300.000
کابل افشان 1*5-کابل افشان 1/5*5560.000
کابل افشان 2/5*5940.000کابل افشان 4*51.400.000
کابل افشان 6*52.030.000کابل افشان 10*53.150.000
کابل افشان 16*54.870.000کابل افشان 25*57.450.000
کابل افشان35*510.600.000

سیم افشان زاگرس

نوع محصولقیمت واحد نوع محصولقیمت واحد
سیم افشان 0.75*15.060.000سیم افشان 1*16.700.000
سیم افشان1/5*110.400.000سیم افشان 2/5*115.600.000
سیم افشان 4*126.000.000سیم افشان 6*137.900.000
سیم افشان 10*157.800.000سیم افشان 16*1895.000
سیم افشان 25*11.390.000سیم افشان 35*11.970.000
سیم افشان 50*12.940.000سیم افشان 70*14.090.000
سیم افشان95*1-

سیم ارت + ارت مفتول زاگرس

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
سیم ارت زاگرس 1.5*110.480.000سیم ارت زاگرس 2.5*115.720.000
سیم ارت 4*126.200.000سیم ارت 6*138.100.000
سیم ارت 10*158.300.000سیم ارت16*1900.000
سیم ارت 25*11.400.000سیم ارت 35*11.980.000
سیم ارت 50*12.950.000سیم ارت 70*14.110.000
سیم ارت 95*1-
سیم ارت مفتول 16*1950.000سیم ارت مفتول 25*11.500.000
سیم ارت مفتول 35*12.070.000

کابل کولری زاگرس

نوع محصولقیمت نوع محصولقیمت
کابل کولری زاگرس 1*424.000.000کابل کولری زاگرس 1*529.000.000
کابل کولری زاگرس 1.5*434.000.000کابل کولری زاگرس 1.5*543.000.000

سیم نایلون زاگرس

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
سیم نایلون زاگرس 0.5*27.900.000سیم نایلون زاگرس 0.75*211.000.000
سیم نایلون زاگرس 1*214.100.000سیم نایلون زاگرس 1.5*218.300.000
سیم نایلون زاگرس 2.5*227.500.000

کابل خشک زاگرس (مفتول)

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل مفتول زاگرس 4*2570.000کابل مفتول زاگرس 4*3870.000
کابل مفتول 4*41.120.000کابل مفتول4*51.450.000
کابل مفتول 6*2860.000کابل مفتول 6*31.270.000
کابل مفتول 6*41.620.000کابل مفتول 10*21.360.000
کابل مفتول 10*42.550.000کابل مفتول 16*43.870.000
کابل مفتول 6*52.050.000کابل مفتول 10*53.220.000
کابل مفتول 16*54.910.000کابل مفتول 16+25*35.750.000
کابل مفتول 16+35*37.270.000

خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو با تضمین کیفیت و قیمت استثنائی 

دیگر برند‌های سیم و کابل