سیم و کابل الوند کابل تارا

به روز رسانی شده در


دانلود لیست قیمت pdf

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 19 ، پنجشنبه 9 الی 14 در خدمت شما هستیم.
پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید و ثبت سفارش:

02133924562

09129614381

لیست قیمت سیم و کابل الوند کابل

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2242.000کابل زمینی 2.5*2390.000
کابل زمینی 4*2532.000کابل زمینی 6*2715.000
کابل زمینی 10*21.320.000کابل زمینی 16*22.090.000
کابل زمینی 25*23.290.000کابل زمینی 1.5*3343.000
کابل زمینی 2.5*3553.000کابل زمینی 4*3800.000
کابل زمینی 6*31.200.000کابل زمینی 10*32.030.000
کابل زمینی 16*33.100.000کابل زمینی 16+25*35.060.000
کابل زمینی 16+35*36.870.000کابل زمینی 35+70*3
کابل زمینی 50+95*3
کابل زمینی 1.5*4443.000کابل زمینی 2.5*4724.000
کابل زمینی 4*41.040.000کابل زمینی 6*41.490.000
کابل زمینی 10*42.440.000کابل زمینی 16*43.770.000
کابل زمینی 25*46.040.000کابل زمینی 35*48.330.000
کابل زمینی 1.5*5551.000کابل زمینی 2.5*5892.000
کابل زمینی 4*51.280.000کابل زمینی 6*51.840.000
کابل زمینی 10*53.010.000کابل زمینی 16*54.580.000
کابل زمینی 25*57.500.000کابل زمینی 35*510.300.000
کابل زمینی 1.5*7کابل زمینی 1.5*10
کابل زمینی 1.5*12کابل زمینی 1.5*16
کابل زمینی 1.5*19کابل زمینی 1.5*24
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ کابل مهار دار ۱.۵*۱۶
کابل افشان ۰.۵*۲ 79.500کابل افشان 1*2133.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲111.000کابل افشان ۱.۵*۲187.000
کابل افشان ۲.۵*۲300.000کابل افشان ۴*۲464.000
کابل افشان ۶*۲642.000کابل افشان ۱۰*۲1.135.000
کابل افشان ۱۶*۲1.710.000کابل افشان ۰.۵*۳107.500
کابل افشان ۰.۷۵*۳153.000کابل افشان ۱*۳186.000
کابل افشان ۱.۵*۳278.000کابل افشان ۲.۵*۳450.000
کابل افشان ۴*۳690.000کابل افشان ۶*۳972.000
کابل افشان ۱۰*۳1.570.000کابل افشان ۱۶*۳2.400.000
کابل افشان ۲۵*۳4.120.000کابل افشان 16+25*۳4.750.000
کابل افشان ۳۵*۳5.450.000کابل افشان 16+35*۳6.300.000
کابل افشان ۵۰*۳کابل افشان 25+50*۳
کابل افشان ۷۰*۳کابل افشان 35+70*3
کابل افشان ۹۵*۳کابل افشان 50+95*۳
کابل افشان 70+120*3
کابل افشان ۰.۵*۴141.000کابل افشان ۰.۷۵*۴196.000
کابل افشان ۱*۴255.000کابل افشان ۱.۵*۴347.000
کابل افشان ۲.۵*۴595.000کابل افشان ۴*۴855.000
کابل افشان ۶*۴1.212.000کابل افشان ۱۰*۴2.100.000
کابل افشان ۱۶*۴3.280.000کابل افشان ۲۵*۴5.450.000
کابل افشان ۳۵*۴7.200.000کابل افشان ۰.۵*۵200.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵271.000کابل افشان ۱*۵319.000
کابل افشان ۱.۵*۵434.000کابل افشان ۲.۵*۵703.000
کابل افشان ۴*۵1.036.000کابل افشان ۶*۵1.580.000
کابل افشان ۱۰*۵2.720.000کابل افشان ۱۶*۵3.950.000
کابل افشان ۲۵*۵6.800.000کابل افشان ۳۵*۵9.350.000
کابل افشان ۰.۵*۶کابل افشان ۰.۷۵*۶
کابل افشان ۱*۶کابل افشان ۱.۵*۶
کابل افشان ۰.۵*۷کابل افشان ۰.۷۵*۷
کابل افشان ۱*۷کابل افشان ۱.۵*۷
کابل افشان ۲.۵*۷کابل افشان ۴*۷
کابل افشان ۶*۷کابل افشان ۱۰*۷
کابل افشان ۰.۵*۸کابل افشان ۰.۷۵*۸
کابل افشان ۱*۸کابل افشان ۱.۵*۸
کابل افشان ۲.۵*۸کابل افشان ۰.۵*۱۰
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰کابل افشان ۱*۱۰
کابل افشان ۱.۵*۱۰کابل افشان ۲.۵*۱۰
کابل افشان ۰.۵*۱۲کابل افشان ۰.۷۵*۱۲
کابل افشان ۱*۱۲کابل افشان ۱.۵*۱۲
کابل افشان ۲.۵*۱۲کابل افشان ۰.۷۵*۱۴
کابل افشان ۱*۱۴کابل افشان ۱.۵*۱۴
کابل افشان ۰.۵*۱۶کابل افشان ۰.۷۵*۱۶
کابل افشان ۱*۱۶کابل افشان ۱.۵*۱۶
کابل افشان ۲.۵*۱۶کابل افشان ۰.۵*۲۰
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰کابل افشان ۱*۲۰
کابل افشان ۱.۵*۲۰کابل افشان ۲.۵*۲۰
کابل افشان ۰.۵*۲۴کابل افشان ۰.۷۵*۲۴
کابل افشان ۱*۲۴کابل افشان ۱.۵*۲۴
کابل افشان ۲.۵*۲۴کابل افشان ۰.۵*۳۰
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰کابل افشان ۱*۳۰
کابل افشان ۱.۵*۳۰کابل افشان ۰.۵*۴۰
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰کابل افشان ۱*۴۰
کابل افشان ۱.۵*۴۰کابل افشان ۰.۵*۵۰
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰کابل افشان ۱*۵۰
کابل افشان ۱.۵*۵۲کابل افشان ۰.۵*۶۰
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰کابل افشان ۱*۶۰
کابل افشان ۱.۵*۶۱کابل افشان ۱.۵*۶۰
کابل نایلونی ۰.۵*۲کابل نایلونی ۰.۷۵*۲
کابل نایلونی ۱*۲کابل نایلونی ۱.۵*۲
کابل نایلونی ۲.۵*۲
کابل کیسه ای ۰.۵*۲کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲
کابل کیسه ای ۱*۲
کابل ۱۸۵*۱9.400.000کابل ۲۴۰*۱12.700.000
کابل ۳۰۰*۱16.000.000
سیم ۰.۵3.000.000سیم ۰.۷۵4.350.000
سیم 15.600.000سیم ۱.۵8.000.000
سیم ۲.۵13.100.000سیم ۴21.000.000
سیم ۶29.500.000سیم ۱۰504.000
سیم ۱۶*۱780.000سیم ۲۵*۱1.300.000
سیم ۳۵*۱1.800.000سیم ۵۰*۱2.600.000
سیم ۷۰*۱3.700.000سیم ۹۵*۱4.900.000
سیم ۱۲۰*۱6.200.000سیم ۱۵۰*۱7.700.000
سیم تخت خاص ۶*۳سیم تخت خاص ۱۰*۳
سیم تخت خاص ۱۶*۳سیم تخت خاص ۲۵*۳
سیم تخت خاص ۳۵*۳
سیم تخت ۵۰*۳سیم تخت ۷۰*۳
سیم تخت ۱.۵*۴سیم تخت ۲.۵*۴
سیم تخت ۴*۴سیم تخت ۶*۴
سیم تخت ۱۰*۴سیم تخت ۱۶*۴
سیم تخت ۲۵*۴
سیم تخت ۱.۵*۸سیم تخت ۲.۵*۸
سیم تخت ۱.۵*۱۲سیم تخت ۲.۵*۱۲
سیم تخت ۱.۵*۱۶سیم تخت ۲.۵*۱۶
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲کابل شیلد دار ۰.۵*۲
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲145.000کابل شیلد دار ۱*۲180.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲233.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲
کابل شیلد دار ۴*۲کابل شیلد دار ۶*۲
کابل شیلد دار ۱۰*۲کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳
کابل شیلد دار ۰.۵*۳کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳220.000
کابل شیلد دار ۱*۳261.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳342.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳کابل شیلد دار ۴*۳
کابل شیلد دار ۶*۳کابل شیلد دار ۱۰*۳
کابل شیلد دار ۲۵*۳
کابل شیلد دار 25+50*3
کابل شیلد دار 25+50*3کابل شیلد دار ۰.۵*۴209.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴257.000کابل شیلد دار ۱*۴324.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴423.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴702.000
کابل شیلد دار ۴*۴کابل شیلد دار ۶*۴
کابل شیلد دار ۱۰*۴کابل شیلد دار ۱۶*۴
کابل شیلد دار ۲۵*۴کابل شیلد دار ۳۵*۴
کابل شیلد دار ۰.۵*۵284.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵357.000کابل شیلد دار ۱*۵420.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵515.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵
کابل شیلد دار ۴*۵کابل شیلد دار ۶*۵
کابل شیلد دار ۱۰*۵
کابل شیلد دار ۰.۵*۶کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶
کابل شیلد دار ۱*۶کابل شیلد دار ۱.۵*۶
کابل شیلد دار ۰.۵*۷کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷
کابل شیلد دار ۱*۷کابل شیلد دار ۱.۵*۷
کابل شیلد دار ۲.۵*۷کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸
کابل شیلد دار ۰.۵*۸کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸
کابل شیلد دار ۱*۸کابل شیلد دار ۱.۵*۸
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰
کابل شیلد دار ۱*۱۰کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲
کابل شیلد دار ۱*۱۲کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.120.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.520.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۱۶819.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶950.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.200.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶1.640.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶2.800.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰762.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰1.014.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.261.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.480.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.030.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰3.520.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴868.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.157.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.456.000کابل شیلد دار ۱*۲۴1.770.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴2.440.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴4.400.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰کابل شیلد دار ۰.۵*۳۰
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰کابل شیلد دار ۱*۳۰
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰
کابل شیلد دار ۱*۴۰کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2vکابل مخابراتی هوایی 3c2v
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v
کابل کولری ۱.۵*۴
کابل کولری ۱*۵کابل کولری ۱.۵*۵
کابل آلومینیوم ۶*۲کابل آلومینیوم ۱۰*۲
کابل آلومینیوم ۱۶*۲کابل آلومینیوم ۲۵*۲
کابل آلومینیوم ۳۵*۲کابل آلومینیوم ۱۰*۴
کابل آلومینیوم ۱۶*۴کابل آلومینیوم ۲۵*۴
کابل آلومینیوم ۳۵*۴کابل آلومینیوم ۵.۱۶
کابل آلومینیوم ۲۵*۵کابل آلومینیوم ۳۵*۵
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳
کابل آلومینیوم ۷۰*۱کابل آلومینیوم ۱۵۰*۱
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱
کابل خشک ۱۰*۱650.000کابل خشک ۱۶*۱1.055.000
کابل خشک ۲۵*۱1.660.000کابل خشک ۳۵*۱2.300.000
کابل خشک ۵۰*۱3.120.000کابل خشک ۷۰*۱4.460.000
کابل خشک ۹۵*۱6.210.000کابل خشک 240*۱
سیم ۰.۵ خشک3.600.000سیم ۰.۷۵ خشک5.100.000
سیم ۱ خشک6.900.000سیم ۱.۵ خشک10.300.000
سیم ۲.۵ خشک16.600.000سیم ۴ خشک26.000.000
سیم ۶ خشک38.700.000
کابل زمینی 0.6 *2*2کابل زمینی 0.6*2*4
کابل زمینی 0.6*2*6کابل زمینی 0.6 *2*10
کابل زمینی 0.6*2*15کابل زمینی 0.6 *2*20
کابل زمینی 0.6*2*30کابل زمینی 0.6*2*100
کابل زمینی 0.6*2*50کابل زمینی 0.6*2*2
کابل زمینی 0.6* 2*4کابل زمینی 0.6*2*6
کابل زمینی 0.6*2*10کابل زمینی 0.6*2*15
کابل زمینی 0.6*2*20


برای ارتباط با کارشناسان آقای برق، کافیست با شماره‌های درج شده، تماس حاصل فرمایید:
09129614381

 فروشگاه آقای برق عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار 


سیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو


سیم و کابل خراسان افشارنژاد


سیم و کابل رادافشان سحر


سیم و کابل رسا کابل


سیم و کابل زاگرس


سیم و کابل پرتو الکتریک


سیم و کابل پارس صنعت رسا کابل

سیم و کابل کسری